Kafaya koymuşlar;
Cennetimizi kirletecekler !
Havasını, Suyunu, toprağını kirletecekler.
Fındığını, Lahanasını, Mısırını kirletecekler.
Yaşam kalitemizi kirletecekler kısaca.

Kafaya koymuşlar;
Katı atık tesisini Araklı'ya yapacaklar.
Önce Turup bölgesinde yapmaya yeltendiler.
'Yeşil' ceketli çocuklar direnince, vazgeçtiler.
Şimdi...
Taşönü köyü'nü kestirmişler gözlerine.
Kestirsinler. Sorun yok!
Çünkü O 'Yeşil' ceketli çocuklar daha da artacaktır.
Artarak direneceklerdir.

'Katı atık seviciler' Geldikleri gibi gideceklerdir.
Gitmelidirler...

Çünkü;
Çevre düşmanlarına karşı mücadele eden Greenpeace raporunda diyor ki;
"Atık yakma tesisleri birçok bölgede çevreye dioksin, kurşun, civa ve diğer ağır metaller gibi kirleticilerin yayılmasına neden olan en büyük kaynaklardır.
Atık yakma tesisleri ayrıca havaya karbon monoksit, karbondioksit, sülfür oksit ve nitrojen oksit ile hidrokarbonlar ve bazı partiküller bırakmaktadır."...

Rapor çok uzun ve detaylı.

Özetle diyor ki;
Katı atık tesislerinden havaya yayılacak ağır metaller ve kirli gazlar önce havayı, sonra toprağı, daha sonra da yeraltı sularını kirletecek.

Soluduğumuz hava, yediğimiz Lahana ve içtiğimiz su bizi ölüme daha hızlı götürecektir.

Bunun için gitmelidirler.

...

Gönderemezsek...
Hayatlarımızın kalitesini alıp giderler.

Direnme Anayasal, Kaliteli bir Hayat ise insani bir haktır.
Etiketler: